İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ilgili çalışma ruhsatlarına sahip yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimlerindeki (OSGB) işyeri hekimlerinden alınabilir.

İşverenler işe alacakları çalışanların fiziken ve ruhen işyerinde yapacağı işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmek zorundadırlar. Çalışanların sağlık durumlarının yapacağı işe uygun olduğunu gözetmeden işe alım yaptıkları takdirde sağlık sorunlarının oluşmaya başladığı görülecek  ve iş verimliliğinde azalma, mesleki sağlık sorunlarının gün yüzüne çıkması gibi sorunlarla yüz yüze gelmek kaçınılmaz olacaktır. Sağlık Raporları bu nedenle çok önemlidir.

6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin (b) fıkrasında hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir;

Buna göre;

1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetki belgesi bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından iş yerinize tanımlı işyeri hekimlerince yada varsa kurumunuz bünyesinde çalışan işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

OSGB SAĞLIK RAPORU NEDİR?

Özhan OSGB olarak Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından aldığımız yetki belgeleri ile İşe Giriş Sağlık Raporu ve Sağlık Tetkiklerini yapmaya yetkili kuruluşuz.

Özhan OSGB olarak  merkezi ve kolay ulaşılabilir konumumuz, deneyimli uzman kadromuz, bünyemizde kurulu bulunan Tıbbi laboratuvar, İşitme kabini ve Odyometri cihazları, Röntgen ünitesi ve  Solunum fonksiyon test (SFT)cihazlarımız ile;

  • Tüm kan tahlilleri,
  • İşitme testleri(odyometri),
  • EKG,
  • Solunum Fonksiyon Testleri,
  • Tüm İdrar Tetkikleri,
  • Portör Tetkikleri

Yukarıda belirtilen tüm tetkikleri kurumumuzda hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirerek, İşe Giriş Sağlık Raporlarınızı temin edebilirsiniz.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NE ZAMAN ALINIR? 

  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde

Yukarıda belirtilen durumlarda İşe Giriş Sağlık Raporu alma zorunluluğu vardır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU ALINMAMASININ CEZASI NEDİR?

Aşağıdaki tabloda 2020 yılında İşe Giriş Sağlık Raporu ve periyodik sağlık kontrolü bulunmayan çalışanlar için uygulanacak idari para cezası gösterilmektedir.

MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.2.342 TL / her çalışan için *

ÖZHAN OSGB olarak 700 den fazla firmaya, 50 den fazla  farklı sektördeki  işletmeye ve binlerce çalışana İşe Giriş Sağlık Raporu  hizmeti verdik. Alanında tecrübeli Uzman kadrolarımızla her zaman en iyi, en güvenilir ve en kaliteli sağlık hizmetini sağlıyoruz.

HEMEN TEKLİF ALIN